2000 Bearingless

Lejeløse pulsgivere til store aksler.

På visse motorer skal hastighedsfeedbacksensoren monteres på hovedakslen mellem andre dele af maskinen. Akseldimensionerne kan være store – nogle gange omkring en meter – hvilket betyder, at almindelige optiske pulsgivere ikke er egnede. Leine & Linde har derfor udviklet en ny serie lejeløse pulsgiverringe – 2000-serien. Den er baseret på et design med en roterende ring og en fastmonteret scanningsenhed, der afgiver inkrementelle pulser.

Technical data              
Diameter 140-1000 mm
Vibration 200 m/s2
Stød 1500 m/s2
Beskyttelsesgrad IP67